לחצנים_תשעה ירחי לידה.png

In the past, pregnancy and delivery were extremely dangerous for both mother and child. It is therefore of no surprise that a woman who experienced difficulties in her delivery and survived, felt the need to show her gratitude by donating a Torah crown to her local congregation. But most vulnerable were the babies whom people believed were a target of evil spirits and demons such as Lilith. In order to fight these harmful spirits, they protected the child with amulets called Shaddai. These were very popular among Italian Jews and they come in many styles and shapes.    

כתר יולדת.png

כתר תורה, תרומת יולדת שניצלה מסיבוכים בלידת בנה

מודנה, 1872-1818

כסף

ON 0025

קמע.png

נרתיק לקמע שדי

ונציה, המאה ה-18

כסף מוזהב רקוע וחקוק

ON 0339

קמע זהב.png

נרתיק לקמע שדי

אנקונה, 1817-1802

כסף חקוק ומוזהב

ON 0362

נרתיק לקמע שדי

ונציה, המאה ה-19

כסף בעבודת פיליגרן

ON 0370

לחצנים_עשרה דבריא.png