לחצנים_שישה סדרי משנה.png

The Mishnah is related to scholarly pursuits and learning verses by heart. The basis for learning is reading and writing. With the establishment of the Zionist movement, and the immigration of Jews from all over the world back to the land of Israel, the need for learning Hebrew for everyday proposes became more evident. There are many ways to learn... One can learn via books and practicing writing but one can also play a game. 

לימוד עברית 2.png

משחק קוביות ללימוד עברית (מכסה)

איטליה, ראשית המאה העשרים

נייר וקרטון

ON 2228

Learning Hebrew game (Lid)

Italy, Early 20th century

Paper and cardboard 

ON 2228

לימוד עברית 1.png

משחק קוביות ללימוד עברית 

איטליה, ראשית המאה העשרים

נייר וקרטון

ON 2228

Learning Hebrew game

Italy, Early 20th century

Paper and cardboard 

ON 2228

פרט

ON 2228

Detail

ON 2228

לימוד תקריב.jpg

מחברת לימוד עברית
איטליה, אמצע המאה ה-20

נייר וצבעים

ON 1866

Booklet for learning Hebrew

Italy, Mid 20th century

Paper; Ink and Paint

ON 1866

Detail

ON 1866

פרט

ON 1866

לימוד עברית 4.jpg

פרט

ON 1866

Detail

ON 1866

לחצנים_שבעה ימי שבתא.png